Башкы бет Жаңылыктар Биздин кызматтар Министрлик жөнүндө Ченемдик укуктук база Биз менен байланышуу Болжолдоо боюнча китеп
Дагы

Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борбору

Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборун акы төлөп көрсөтүү кызматтары жөнүндө

МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын  3-июнундагы  № 303 «Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө» токтомунун негтзинде КР ӨКМ Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борбору төмөнкү кызматтарды көрсөтөт:

 ОКУТУУ КЫЗМАТЫ

Кызматтын аталышы

Керектүү документтерди тизмеси

Акыркы жыйынтык

 

1

Мамлекеттик эмес (штаттан тышкаркы) авариялык-куткаруу түзүмдөрүнүн адистерин даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу.

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн арыз ээси төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу керек:

- арыз ээсинин өз колу коюлган, эркин формада жазылган арызы;

- белгиленген формадагы медициналык маалымкат;

- арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү;

- 3x4 өлчөмүндөгү түстүү сүрөт (4 даана);

- юридикалык жактын реквизиттери (анын ичинде почталык (юридикалык жактын дареги, турган жери) жана банк реквизиттери (алыш-бериш эсебинин номери, банктын аталышы, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери - СИН);

- кесиптик квалификациясын ырастоочу документтер (спортчунун даражасы жөнүндө күбөлүк, адистиги боюнча класстык квалификациянын бар экендигин ырастоочу күбөлүктөр). Спорттун жана кесиптин түрлөрүнүн так тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын

14-январындагы № 19 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын сактоочулары жана ыктыярдуу сактоочу кошуундары жөнүндө» Жобонун I бөлүмүнүн,

3 главасындагы, 3.14-пунктунда берилген.

Берилүүчү документтер оӊдоосуз, булганбаган жана түшүнүктүү болуусу зарыл. Электрондук почтанын дарегине жиберүү аркылуу алгач арыз берүүчүнүн сканерден өткөрүлгөн документтерин тапшырууга жол берилет.   (Мында келишимге кол койгон учурда арыз ээси өзүнүн колу коюлган арыздын жана медициналык корутундунун түп нускасын тапшырат).

Чет өлкөлүк жарандар мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектүү документтердин топтомун легалдаштырылган түрдө, мамлекеттик же расмий тилде берет. Документтердин бардык көчүрмөлөрү нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.

2)   Арыз ээсинин жазуу жүзүндөгү арызы документтердин толук тизмеги менен кириш корреспонденциялардын журналына штамп коюлуп жана документтин кириш номери менен катталууга тийиш.

3) Арыз ээси билим берүү кызматын алуу жөнүндө келишимге кол коёт жана окуу үчүн акыны келишимде көрсөтүлгөн тартипте, расмий прейскурантка ылайык Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун алыш-бериш эсебине төлөйт.   

4) Арыз ээси окуучу жерге келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечикпестен келүүгө, окуу графигин, коопсуздук техникасын, сабак өтүүдө эмгекти коргоого жана тийиштүү окуу программасын толук көлөмдө өздөштүрүүгө милдеттүү.

5) Арыз ээси окуу аяктагандан кийин окуу дисциплинасы боюнча квалификациялык сынак тапшырат жана аткарылган иштердин актысына кол коёт

Белгиленген үлгүдөгү куткаруучунун сертификаты жана күбөлүгү

 

Эскертүү: Борбордун  акы төлөп окутуу кызмат көрсөтүүнүн баалары  Кыргыз Республикасынын Экономика  министрлигине караштуу атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча департаментинин “Акы төлөп окутуу кызмат көрсөтүү бааларынын пейскурантына” ылайык аныкталат (2013ж. 24.04.№50 буйругу). 

 

Окуу бекитилген жумушчу программаларынын негизинде, сааттарды бөлүштүрүү менен өткөрүлөт.

 

КРнын ӨКМнин Куткаручуларды даярдоо мамлекеттик Борборунун акы төлөп окутуу

 кызматтарын көрсөтүү боюнча баалардын

Прейскуранты

 

№ п/п

 

Сабактардын аталышы

Сааттардын саны

Киши башына окутуунун баасы (сом)

1.

Уюштуруу түзүмү жана куткаруучу түзүмдөр менен чечүүчүмаселелер. (10 топ)

2

50

2.

Кыргыз Республикасынын ӨКдын классификациясы алардын бааларынын чен-өлчөмү.(10 топ)

2

50

3.

Куткаруучу түзүмдүн жооптуу аймагы. (10 топ)

2

50

4.

ӨК учурунда жабыркагандарга биринчи медициналык санитардык жардам. (10 топ)

11

50

5

Ар кандай ӨК учурунда издеп-куткаруу иштерин уюштуруу жана жүргүзүү. (10 топ) 

24

50

6.

Атайын техникалык даярдык. (10 топ) 

14

50

7.

Инженердик даярдык. (10 топ)  

2

50

8.

Байланыш боюнча даярдык. (10 топ) 

3

50

9.

Радиациялык, химиялык жана биологиялык коргоо. (10 топ) 

8

50

10.

Өрткө каршы даярдык. (10 топ) 

4

50

 

Баары

72

 

 

Эскертүү:  Чет өлкөлүк жарандын 1 угуучусуна окутуунун баасы 15 АКШ долларын түзөт.

 

Мамлекеттик тейлөө кызматты көрсөтүүнүн стандарты

11.   Мамлекеттик кызмат  көрсөтүүнүн паспорту

 

1

Кызмат  көрсөтүүнүн аталышы

Мамлекеттик эмес (штаттан тышкаркы) авариялык-куткаруу түзүмдөрүнүн адистерин даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу.

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү реестри (тизмеги), 1-глава, 122-пункт

2

Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдын толук аталышы

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилериндеги адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы (мындан ары - КР ӨКМ), Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борбору (мындан ары - КР ӨКМдинКДМБ).

Аймактык бөлүнүштөрдүн тизмеси жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты маалымат такталарында жана расмий веб-сайтта берилген

3

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн  керектөөчүлөрү

- орто кесиптик билимден төмөн болбогон билимге ээ,  медициналык жактан каршы көрсөтмөлөрү жок, 21 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жарандары;

- медициналык жактан каршы көрсөтмөлөрү жок, 21 жашка толгон, өздөрүнүн куткаруу түзүмдөрүндө (бөлүнүштөрүндө) «куткаруучу» квалификациясына аттестациядан өткөн жана спорттун колдонмо түрлөрүнүн бири боюнча чоңдор арасындагы 2ден төмөн эмес спорттук даражасы бар чет мамлекеттин жарандары;

- уюштуруу-укуктук формасына (коммерциялык жана коммерциялык эмес) карабастан мамлекеттик кызмат алууга кызыкдар болгон  юридикалык жактар же жеке ишкерлер

4

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун укуктук негиздери

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы  № 115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 20-июнундагы № 388 «Кыргыз Республикасынын Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борбору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»  токтому

5

Мамлекеттик  кызмат көрсөтүүнүн акыркы жыйынтыгы

Белгиленген үлгүдөгү куткаруучунун сертификаты жана күбөлүгү

6

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарттары

Кызмат көрсөтүү:

- белгиленген санитардык ченемдерге жооп берген имаратта;

-  жандуу кезек күтүү принциби боюнча;

- жарандардын жеңилдик берилген категориядагы топтору кезексиз тейленет.

- бардык жарандардын имаратты жана санитардык-гигиеналык жайларды тоскоолсуз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо, анын ичинде ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар (мындан ары -  ДМЧА) үчүн да  пандустар, кармагычтар менен (имараттар, жайлар) жабдылышы зарыл;

-  күтүүчү жай, телефон, жылуулук, суу түтүгү, телефон бар;

-  проектор, көрсөтмө плакаттар жана адабияттар менен жабдылган окуу класстары; 

-  көрсөтүлүүчү кызматтар тууралуу маалыматтар жайгаштырылган маалымат тактасы;

- кайрылуу үчүн (үстөл, отура турган жер,  арыз берүү үчүн керектүү документтердин тизмегин көрсөтүү менен арыз жазуунун үлгүлөрү) кабылдама бар;

- мамлекеттик кызмат арыз ээсинин тандоосу менен мамлекеттик же расмий тилде көрсөтүлөт

7

Мамлекетик кызмат көрсөтүүнүн  мөөнөтү

1) Арыз берүү үчүн кезек күтүүнүн мөөнөтү 30 мүнөттөн көп эмес.

2)  Арызды кабыл алуунун жана кароонун мөөнөтү 3 (үч) иш күнүнөн көп эмес.

3) Окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, квалификацияны жогорулатуу кызматтарын көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү даярдоонун белгилүү бир программасына жараша болот жана 3төн 12ге чейинки окуу күнүн түзүшү мүмкүн. Толук маалымат расмий веб-сайтта жана маалымат тактасында, мамлекеттик жана расмий  тилде берилген

 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөргө маалымат берүү

8

Кызмат алуучуга көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтын тизмеги) жана аларды стандартташты-рууга жооптуу мамлекеттик орган жөнүндө маалымат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматты төмөнкүлөрдөн алууга болот:

КР ӨКМден:

расмий web-сайт: www.mes.gov.kg;

электрондук почта: mchs@elcat.kg;

дареги: 723500, Ош шаары, Р.Муминова көчөсү, 720055, Бишкек шаары, А.Токтоналиев көчөсү, 2/1;

министрдин кабылдамасы: тел.: (0312) 54-79-86, (0322) 2-33-46.

Коомдук кабылдама: (03222) 2-27-66 (Ош ш.)

КР ӨКМдин  КДМБ:

дареги: 722043, Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Москва району, Ак-Суу айылы, 86123 аскер бөлүгү;

электрондук почта: gcps@mail.ru;

байланыш тел.: (0312) 44-61-90, 44-61-91.

КР ӨКМдин иштөө графиги: 08-30дан 17-30га чейин, түшкү  тыныгуу 12-30дан 13-30га чейин.

КР ӨКМдин  КДМБнын иштөө графиги, иш күндөрү: 08-30дан 17-30га чейин, түшкү  тыныгуу 12-30дан 13-30га чейин.

Маалымат мамлекеттик жана расмий тилде берилет.

 Кызмат көрсөтүүнү алуунун ыкмалары, шарттары, мөөнөттөрү, мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөөнүн тартиби жөнүндө маалымат берүү, даректери, телефон номерлери (банк реквизиттери), ошондой эле  мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн ушул стандарты  расмий web-сайтта жана маалымат тактасында берилген

9

Кызмат көрсөтүү тууралуу маалымат таратуунун жолдору (мүмкүн болгон бардык ыкмаларды мүнөздөп же атап берүү)

КР ӨКМдин расмий сайты: www.mes.gov.kg.

Электрондук почтасы: mchs@elcat.kg,

gcps@mail.ruТелефон/факс боюнча: КР ӨКМ: тел.: (03222)

2-33-46 (Ош ш.), (0312) 54-79-86 (Бишкек ш.).

Кошумча: КР ӨКМ КДМБ (0312) 44-61-90,

44-61-91.

Маалымат тактасы, буклеттер жана брошюралар

Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү

10

Келүүчүлөр менен пикир алышуу

Жарандардын кайрылуулары боюнча журналга келүүчүлөрдү каттоо менен жеке кабыл алуу жүргүзүлөт. Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол бербестен, кызматтык жана функциялык милдеттерди,   кесиптик- этикалык ченемдерди сакташы керек, жарандардын эркиндигин жана аларга карата калыс мамиле кылууну камсыз кылып, кызыкчылыктардын кагылышуусуна жол бербеши зарыл.

Келүүчүлөрдү кабыл алуучу кызматкердин үстөлүндө кызматкердин аты-жөнү, кызмат орду көрсөтүлгөн маалымат тактачасы же кызматкердин маалымат бейджи болот. Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөр боюнча өзгөчө муктаждыктарга ээ болгон адамдар (таяныч-кыймыл тутуму боюнча ДМЧА, улгайган жарандар, согуштун жана эмгектин ардагерлери, кош бойлуу аялдар ж.б.) менен пикир алышуу жана кызмат көрсөтүү  алар үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү түрдө жүргүзүлөт.

Пикир алышуу мамлекеттик же расмий тилде ишке ашырылат. Келүүчүгө пикир алышуунун тилин тандоо укугу берилет

11

Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары

Керектөөчү жана ага көрсөтүлгөн кызмат жөнүндө маалымат тиешелүү мамлекеттик органдын талабы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча гана берилиши мүмкүн

12

Керектүү документтердин жана/же мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөр-дүн иш-аракеттеринин тизмеги

 

Кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн арыз ээси төмөнкүдөй документтерди тапшыруусу керек:

- арыз ээсинин өз колу коюлган, эркин формада жазылган арызы;

- белгиленген формадагы медициналык маалымкат;

- арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү;

- 3x4 өлчөмүндөгү түстүү сүрөт (4 даана);

- юридикалык жактын реквизиттери (анын ичинде почталык (юридикалык жактын дареги, турган жери) жана банк реквизиттери (алыш-бериш эсебинин номери, банктын аталышы, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери - СИН);

- кесиптик квалификациясын ырастоочу документтер (спортчунун даражасы жөнүндө күбөлүк, адистиги боюнча класстык квалификациянын бар экендигин ырастоочу күбөлүктөр). Спорттун жана кесиптин түрлөрүнүн так тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын

14-январындагы № 19 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын сактоочулары жана ыктыярдуу сактоочу кошуундары жөнүндө» Жобонун I бөлүмүнүн,

3 главасындагы, 3.14-пунктунда берилген.

Берилүүчү документтер оӊдоосуз, булганбаган жана түшүнүктүү болуусу зарыл. Электрондук почтанын дарегине жиберүү аркылуу алгач арыз берүүчүнүн сканерден өткөрүлгөн документтерин тапшырууга жол берилет.   (Мында келишимге кол койгон учурда арыз ээси өзүнүн колу коюлган арыздын жана медициналык корутундунун түп нускасын тапшырат).

Чет өлкөлүк жарандар мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуу үчүн керектүү документтердин топтомун легалдаштырылган түрдө, мамлекеттик же расмий тилде берет. Документтердин бардык көчүрмөлөрү нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.

2)   Арыз ээсинин жазуу жүзүндөгү арызы документтердин толук тизмеги менен кириш корреспонденциялардын журналына штамп коюлуп жана документтин кириш номери менен катталууга тийиш.

3) Арыз ээси билим берүү кызматын алуу жөнүндө келишимге кол коёт жана окуу үчүн акыны келишимде көрсөтүлгөн тартипте, расмий прейскурантка ылайык Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун алыш-бериш эсебине төлөйт.   

4) Арыз ээси окуучу жерге келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечикпестен келүүгө, окуу графигин, коопсуздук техникасын, сабак өтүүдө эмгекти коргоого жана тийиштүү окуу программасын толук көлөмдө өздөштүрүүгө милдеттүү.

5) Арыз ээси окуу аяктагандан кийин окуу дисциплинасы боюнча квалификациялык сынак тапшырат жана аткарылган иштердин актысына кол коёт

13

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн наркы

Кызмат көрсөтүүнүн наркы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашылган, расмий web-сайтта жана маалымат тактасында берилген баалардын  прейскурантына ылайык аныкталат

 

14

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн  сапатынын параметрлери

 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты  төмөнкүдөй критерийлер менен аныкталат:

- Окуу планына жана окутуунун жумушчу программасына ылайык окуп жаткан адамга толук көлөмдө окуу сааттарын өтүү;

- тараптардын келишим боюнча алган милдеттенмелерди толук аткарышы;

- кызмат көрсөтүү техникалык паспортторго жана сыноо боюнча нускамаларга ылайык, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарына ылайык аткарылат;

- кызмат көрсөтүүлөрдү алуучу адамдардын жынысы, расасы, тили, майыптыгы, этностук таандыктыгы, диний ишеними, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырланышына жол бербөө;

-  сылык жана сыпайы мамиле кылуу

15

Электрондук форматта кызмат көрсөтүү

Окууга арыздарды кабыл алуу жана иштеп чыгуу бөлүгүндө жарым-жартылай кызмат көрсөтүү. Арыз ээсинин окууга арызын жана документтердин керектүү тизмегин баштапкы кабыл алуу gcps@mail.ru электрондук почтасына сканерден өткөрүлгөн документтерди жөнөтүү аркылуу ишке ашырылат.

Кийин окууга карата келишимге кол коюуда арыз ээси кол коюлган арыздын түп нускасын көрсөтөт

 Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу жана даттануунун тартиби

16

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу төмөнкүдөй учурларда болушу мүмкүн:

- арыз ээси ушул стандарттын 3-пунктунун талаптарына шайкеш келбесе;

- керектөөчү ушул стандарттын 12-пунктунда аталган керектүү документтерди бербеген учурда

17

Даттануунун тартиби

Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер келип чыккан учурда керектөөчү белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кайрылууга укуктуу.

Кызматтар талаптагыдай көрсөтүлбөгөн учурда керектөөчү КР ӨКМдин же КР ӨКМдин КДМБнын жетекчилигине оозеки же жазуу жүзүндөгү даттануу менен кайрылууга укуктуу. 

Жазуу жүзүндөгү даттануу эркин түрдө жазылат жана керектөөчүнүн аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле доонун маңызын, кызмат көрсөтүүнү керектөөчүнүн колун камтууга тийиш жана берилген күнү көрсөтүлөт.

Ыйгарым укуктуу кызматкер даттанууну каттоодон өткөрөт жана 1 жумуш күндүн ичинде жетекчинин кароосуна жиберет.

Даттанууларды жана доолорду кароо КР ӨКМдин же КР ӨКМдин КДМБ тарабынан белгиленген тартипте ишке ашырылат.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кароонун  жана анын жообун алуунун мөөнөтү ал катталган күндөн баштап 14 күндөн ашпоосу керек.

Даттануу боюнча кабыл алынган чечим канааттандырбаган учурда керектөөчү КР ӨКМдин же КР ӨКМдин КДМБнын чечимине сот тартибинде даттанууга укуктуу

18

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандартынын кайрадан каралуу мезгилдүүлүгү дайыма үч жылда бир жолудан кем болбоого тийиш


 

 

Ыкчам кезметчи

тел: +996(3222)2-18-44
сот: +996(770)800-100
факс: +996(3222)5-60-77
e-mail: od.mchs@mail.ru

Министрдин кабылдамасы

тел: +996(312)54-79-86,
+996(3222)2-33-46
e-mail: mchs@elcat.kg

Ишеним телефону:

тел: (03222) 2-27-66,

Коомдук кабылдама:

тел: (03222) 2-27-66

Бардык байланыштар

Жанылыктардын архиви

Май 2018

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Баннерлер

Өзгөчө кырдаал учурунда өзүн алып жүрүү эрежелери

 • Суу ташкыны

  Суу ташкыны – бул, кар эрип, нѳшѳрлѳгѳн жамгыр жаап, жолдор бѳгѳлүп, кар астындагы суулар кѳтѳрүлгѳн шартта, катуу шамалдын кесепетинен суу ташкындаган мезгилде дарыяларда, кѳлдѳрдѳ же деңиздерде суу деңгээлинин кѳтѳрүлүшүнүн натыйжасында суунун капташы

 • Суудан сактануунун эрежелери

  Суудан сактануунун эрежелери

 • Жер титирөө

  Жер титирөөдөн кантип сактануу керек бул, жер кыртышында же жогорку мантияда күтүүсүз жылышуудан, жарака кетип ажыроодон улам келип чыккан жана катуу термелүүлөр түрүндө кеңири аралыкка тараган жер астындагы силкинүүлөр жана жер үстүнүн термелиши

 • Жер көчкү

  Жер көчкү – салмактын оордошуусунан улам жер кыртышынын жана тоо тектеринин массасынын тоо кырлары, жарлар, көлдөрдүн, дарыялардын жана деңиз жээктеринен төмөн көздөй жылмышып жылышуусу

 • Кар-көчкү

  Көчкү - бул кар массасы, тоо боорунан өзүнүн оордугу менен шыпырылып түшөт. Ал өзүнүн алдындагы жаңы түшкөн кар массасын ала жүрөт

 • Сууга чөгүүдөн сактаныңыз!

  Жай мезгили – эс алуу үчүн эң сонун учур. Өзүнүз үчүн, ден соолугунунуз үчүн сууга түшүү жакшы маанай тартуулайт, андыктан жакшы сүзүүнү өздөштүрүп, сууда жүрүү эрежелерин жетишээрлик билишиниз керек

 • Өзгөчө кырдаалдардын түрлөрү жана алардан сактануунун эрежелери

  Өзгөчө кырдаалдардын түрлөрү жана алардан сактануунун эрежелери

 • Өрт кырсыгы

  Өрт кырсыгы – бул материалдык баалуулуктардын өрттөнүп жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон, контролдукка алынбаган өрттөнүп-күйүү процесси

 • Сел

  Сел – тоодон агып түшкөн, нуктарындагы тоо тектерин жемирип, майда чоподон тартып, чоң таштарга чейин аралаш шилендилерди агызган, кыйраткыч күчкө ээ болгон катуу суу агымы