Башкы бет Жаңылыктар Биздин кызматтар Министрлик жөнүндө Ченемдик укуктук база Биз менен байланышуу Болжолдоо боюнча китеп
Дагы

План

 

 

 

 

 

Маселелер

 

Иш-чаралар

Күтүлүүчү натыйжа

Каржылоо

Мөөнөтү

Жооптуулар

Координацияло-чулар

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

IКРдин туруктуу өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар

 

1- приоритет. Туруктуу өнүгүүнү, жакырчылыкты кыскартууну жана аба-ырайынын өзгөрүшүнө болгон көндүмдү мерчемдөө процессине кырсыктардын коркунучун (тобокелин) азайтуу интеграциясы

1.

 

Жарандык коргонуу жаатында ченемдик укуктук базасын жакшыртуу

 

 

1.1. КР “Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө” 17.12.2010 №327 КР Өкмөтүнүн токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча” КР Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун киргизүү

КР Өкмөтүнүн  токтому кабыл алынды

 

 

Мамбюджет

26.12.16

 

ЫБ, УКБ

 

 

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

1.2. КР “Өрткө каршы коопсуздугун камсыздоо   жөнүндө” Мыйзамын кабыл алуу боюнча  иштерди жүргүзүү

 

“Өрткө каршы коопсуздукту камсыздоо боюнча” Мыйзам кабыл алынды

Мамбюджет

1.09.16

УКБ, ӨКМА

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

1.3. КР Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын турак жай  фондундагы, ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин өрт коопсуздугунун эрежелерин бекитүү боюнча КР Өкмөтүнүн токтомдун долбоорун

киргизүү

Ведомствого тиешелүү жана жеке формадагы  бардык ишканаларга өрткө каршы коопсуздукту камсыздоо боюнча эрежелери кабыл алынды

Мамбюджет

1.12.16

УКБ, ӨКМА

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

2.

Өлкөнүн стратегиялык иш-кагаздарына

Сендай программасынын коркунуч азайтуу боюнча    приоритеттик багытттарды киргизүү  

 

2.1. 2030-жылга чейин  туруктуу өнүгүү боюнча Концепцияга жана 2023-жылга чейин туруктуу өнүгүү Стратегиясына коркунуч азайтуу боюнча 2015-2030 чейин Сендай программасынын  негизинде  КР ӨКМдин  сунуштамаларын дярдап КР Экономика министрлигине киргизүү

Өлкөнүн стратегиялык иш-кагаздарына Сендай программасынын приоритетүү багыттары киргизилди

 

 

Мамбюджет

1.12.16

СМжМТИБ, ЭАКБ, КТК УПК

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

2.2. Сендай программасынын негизинде Кыргыз Республикасынын калкынын жана аймактарынын өзгөчө жана кризистик кырдаалдардан коопсуздугун камсыздоонун 2020-жылга чейинки комплекстүү концепциясын жана стратегиясын бекитүү боюнча КР Өкмөтүнүн токтомуна 2.06.2012 №357 толуктоолор жана өзгөртүүлөр жөнүндө КР Өкмөтүнүн долбоорун КР Өкмөтүнө киргизиүү  

КР Өкмөтүнүн аппаратына КР Өкмөтүнүн токтомунун долбоору киргизилди

 

 

 

Мамбюджет,

донордук каражаттар

1.04.16

СМжМТИБ, ЭАКБ, КТК УПК

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

2.3. КР Өкмөтүнө 2030-жылга чейин Кыргыз Республикасынын калкынын жана аймактарынын өзгөчө жана кризистик кырдаалдардан коопсуздугун камсыздоонун комплекстүү стратегиясын ишке ашыруу  боюнча бирдиктүү Планы  иштелип чыгып КР Өкмөтүнө бекитүүгө киргизүү

КР Өкмөтүнүн аппаратына КР Өкмөтүнүн токтомунун долбоору киргизилди

 

 

 

 

Мамбюджет

донордук каражаттар

1.04.16

СМжМТИБ, ЭАКБ, КТК УПК

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

3.

Жарандык коргонуу  жаатында эл аралык кызматташууну өнүктүрүү

 

3.1. Жарандык коргонуунун эл аралык уюмунун Генералдык ассамблеясынын 24-сессиясын жана ЖКЭУ Аткаруучу кеңешинин 49-сессиясын уюштуруу жана өткөрүү

 

Өнүктүрүү үчүн долбоорлорду тартууга, эл аралык аренада КР ӨКМдин аброюн олуттуу көтөрүү  мүмкүнчүлүгү түзүлдү

Мамбюджет

Донордук каражаттар

1.10.16 чейин

ЭАКБ

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

3.2. Жарандык коргонуунун эл аралык уюмунун алкагындагы эл аралык жыл сайын өткөрүлүчү 5- суучулдук жана тоо-куткаруучулук  окутууну уштуруу жана өткөрүү

 

Эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана суучулдук, тоо куткаруучу адистеринин даярдыктарынын деңгээлин жогорулатуу

МамбюджетДонордук каражаттар

ЖКЭУнун келишиминин негизинде

 

 

ЭАКБ, СДжСАТИЖБ, КДМБ

 

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

3.3. Шанхай кызматташтык уюму, Жамааттык коопсуздук келишим уюму, Күн корсуз мамлекеттер шериктештиги, Жарандык коргонуунун эл аралык уюму ж.б. интеграциялык кошулуу чегинде  ӨК жоюу жана алдын алуу жаатында кызматташтыкты ишке ашыруу

Эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү

 

 

Мамбюджет

Донордук каражаттар

30.12.16

ЭАКБ

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

2приоритет. Табигый кырсыктардын болуу коркунуч мүмкүчүнчүлүгүн жана кырсыкты эрте билдирүү системасын жакшыртууну баалоодогу жана мониторингиндеги мамлекеттик башкармалыктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарынын потенциалын күчөтүү

4.

Атмосферанын булганышына жана үстүнкү катмардагы суунун абалына булгалышына байкоо жүргүзүүгө гидрологиялык, метеорологиялык, кар көчкү кызматтарынын потенциалын күчөтүү

4.1. Гидрологиялык байкоо пунктарын калыбына келтирүү, метеорологиялык байкоо пунктарын автоматташтыруу 

12 гидропост жана 33 метеостанция байкоо пункттары модернизациялан-ды

Мамбюджетдонордук каражаттар

15.12.16

КжАКБ

Кыргызгидромет

Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

4.2. Гидрометеорологиялык маалыматтарын жана божомолдолорду иштеп чыгууну жана чогултууну автоматташтыруу

 

Жыйын маалыматтар борбору түзүлдү

 

Мамбюджетдонордук каражаттар

15.12.16

КжАКБ

Кыргызгидромет

Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

5.

Геомаалыматтык технологияларды жана аралыкта туруп зондированиянын негизинде коркунучтуу табигый процесстерге комплекстүү мониторинг жана божомолдоо жүргүзүүчү мамлекеттик тутумун өнүктүрүү

5.1. Коркунучтуу табигый процесстерге комплекстүү мониторинг жана божомолдоо тутуму жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгып КР Өкмөтүнө бекитүүгө киргизүү 

УЧАнын долбоору иштелип чыгып жана бекитүүгө киргизилди

 

Мамбюджет

30.12.16

КжАКБ

ӨКМЖБД

Министрдин орун басары

Р.Р. Рысбаев

 

5.2. Бирдиктүү маалымат-башкаруу тутумуна (ЕИУС) киргизүү менен ӨК мониторингти жана божомолдоону Бирдиктүү комплекстүү тутумун түзүү максатында БУУПнын (ПРООН) жардамы менен техника-экономикасынын негиздемесин иштеп чыгуу 

ТЭН (ТЭО) иштелип чыгып бекитилди 

 

Мамбюджетдонордук каражаттар

30.12.16

КжАКБ

ӨКМЖБД

ККББ

Министрдин орун басары

Р.Р. Рысбаев

 

 

3-приоритет. Калктын жана мамлекеттик кызматчылардын өзгөчө кырдаалдарды баамдоо (кырсыктардын тобокелин башкаруу) боюнча түшүнүү деңгээлин жана кабардар болуусун жогорулатуу

6.

Табигый кырсыктардын коркунучтуулугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын калкын коомду  кабардар болуу деңгээлин жогорулатуу

 

 

6.1. Командалык-башкаруу курамын, жетекчиликти жана жарандык коргонуу боюнча адистерин даярдоо, ошондой эле  ӨК коргоо усулдары жана ыкмалары боюнча республиканын калкын окутууну өткөрүү

 

Жарандык коргонуу боюнча окутуулар өткөрүлдү.

ӨК коргоонун усулдары жана ыкмалары жөнүндө республиканын калкы тааныштырылды 

Мамбюджет

1.12.16

ЫБ, ЖКАДКДБ

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

6.2. Өзгөчө кырдаалдар болушу мүмкүн болгон айыл аймактарды жана шаарларды тартуу менен муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерди окутууну өткөрүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлери окутулду

 

Мамбюджет

15.12.16

ЫБ, ЖКАДКДБ

ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. Башкармалык.  

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

6.3. Табигый кырсыктарынын коркунучтуулугу жөнүндө телерадио компаниялары жана башка массалык маалымат каражаттары аркылуу социалдык роликтерди көрсөтүүнү ишке ашыруу

Өзгөчө кырдаалдарда коргоо ыкмалары жана усулдары боюнча калкка маалым болду

 

Мамбюджет

15.12.16

ММК жана калк  менен иштөө бөлүмү

 

 

КР ӨК министри К.А.Боронов

6.4. КР Билим берүү жана илим министрлиги менен “Турмуш тиричиликтин коопсуздугунун негиздери” жөнүндөгү (ОБЖ) сабагынын окуу процессиндеги туруктуулугу боюнча ишти улантуу   

КР мектеп билим берүү системасына жаңы муун стандарттарына ОБЖ сабагы  киргизилди

Мамбюджетдонордук каражаттар

15.12.16

ЫБ, ЖКАДКДБ ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

4-приоритет.  Өзгөчө кырдаалдарды (кырсыктардын коркунучун) азайтуу максатында алдын алуу иш-чараларын

(түзүмдүк митигациянын) өткөрүү

7.

Сел каптоо, суу ташкындары жана башка жаратылыштын коркунуч процесстерден  коргоо үчун алдын алуу иш-чараларын өткөрүү

 

 

7.1. Өтө коркунучтуу жер-жерлердеги (объектилердеги) биринчи кезектеги коргоо иш-чаларынын тизмесин аныктоо жана бекитүү

 

ОККИ жана ААКЖИ (АВР, СПЛМ) планы бекитилди

 

Мамбюджет

15.02.16

 

ӨТБ, КжАКБ, ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары ӨКМЖБД,

ӨКААжКЖД, ӨКААжКЖККД,

“Сел жана суу ташкындарынан коргоо” МА, ӨКЧКТүштүкБ,

ӨКЧКТүндүкБ, ӨКЧКМБ

Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев

Д.К. Алимбеков

 

7.2. Кырсыктан-калыбына  келтирүү иштери, капиталдык курулуш, атайын алдын алуу жана кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларын өткөрүү

 

Табигый мүнөздөгү ӨКдан инфраструктуранын объектилери, социалдык объектилери жана турак жайлар корголду 

Мамбюджет

30.12.16

ӨТБ, КжАКБ, ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары

ӨКААжКЖД, ӨКААжКЖККД,

“Сел жана суу ташкындарынан коргоо” МА, ӨКЧКТүштүкБ,

ӨКЧКТүндүкБ, ӨКЧКМБ

Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев

Д.К. Алимбеков

 

7.3. Жаратылыш өзгөчө кырдаалдарга мүнөздүү болгон аймактарына  бак-дарактарды отургузуу боюнча  иш-чараларды өткөрүү

 

ӨК болушу мүмкүн болгон аймактарда  бак-дарактар   тигүү иштери жүргүзүлдү 

Мамбюджетдонордук каражаттар

10.11.16

 

КжАКБ, ӨТБ, ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары

Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев

Д.К. Алимбеков

 

7.4. Бийк тоолуу аймактардагы көлдөрдүн жырылып кетүү коркунуч денгээлине визуалдык байкоо жүргүзүү

 

Жырылып кетүүчү деңгээлин

аныктоо боюнча айровизуалдык жана жер үстүндөгү изилдөөлөр жүргүзүлдү

Мамбюджет

15.09.16

КжАКБ

ӨКМЖБД

 

Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

7.5. Тоо кенинен чыгарылган жараксыз катмарларын жана калдыктарын сактоочу жайларда  кырсыктан-калыбына келтирүү иштерин жана алдын алуу үчүн (коргоочу) иш-чараларды жүргүзүү

 

Тоо кендердин жараксыз катмарларын жана калдыктарды сактоочу жайларда радиоэкологиялык ӨК тобокелдерин азайтуу

Мамбюджет

01.12.16

КжАКБ, КСЖИА

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

7.6. Каджи-Сай а/а калдык сактоочу жайда ӨК боло турган учурга аракеттенүү мерчемин иштеп чыгуу

Иш-аракеттер боюнча мерчеми (планы) макулдашылды жана бекитилди 

 

Мамбюджет

1.07.16

КжАКБ, ЫБ, КСЖИА

 

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

7.7. Аба ырайынын өзгөрүшүнө карата адаптациялоо иш-чараларынын Планын ишке ашыруу (ӨКМ буйругу №692  07.07.2015-ж.)

2016-жылга каралган иш-чаралар ишке ашырылды

Мамбюджетдонордук каражаттар

30.12.16

 

КжАКБ

Кыргызгидромет Планга ылайык түзүмдүк бөлүмдөр

Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

8.

Радиациялык контролдоо  приборлорду текшерүүдөн өткөндүгү боюнча күбөлүктөр менен камыз кылуу иштерин жүргүзүү

8.1. Казахстан Республикасында (Капчыгай ш.) радиациялык көзөмөлдөчү приборлорду (куралдарды) текшерүүдөн өткөрүү 

 

Приборлор (куралдар) күбөлүктөндү

Мамбюджет

30.12.16

КжАКБ

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

9.

Мин-Куш жана Каджи-Сай а. калдыктарды сактоочу жайларда рекультивациялоо боюнча мамлекеттер аралык максаттуу программасынын экинчи этабынын башталышын ишке ашыруу үчүн даярдыкты камсыз кылуу 

9.1. Мамлекеттер аралык максаттуу программасынын экинчи этабынын башталышын ишке ашыруу үчүн подряддык уюмду аныктоо менен жана долбоордук сметалык документтин экспертизасын бүтүрүү

 

 

 

 

МАМП (МГЦП) ишке ашырууну улантуу

 

 

Мамбюджетдонордук каражаттар

30.12.16

КжАКБ, КСЖИА

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

         5- приоритет. Жарандык коргонуу Мамлекеттик тутумунун өзгөчө кырдаалдарга (кырсыктарга) бардык деңгээлде натыйжалуу чара көрүү даярдыгын жогорулатуу

10.

Өрттөн сактоо-куткаруу кызматтарын түзүүнүн экинчи этабын улантуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү

 

10.1. Жер-жерлерде 3 өрттөн сактоо-куткаруу кызматын  түзүү

Ыкчам  чара көрүүнү жогорулатуу

Мамбюджет

1.10.16

ЫБ

ӨКМКА

КДМБ, РӨКО

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

10.2. Өрттөн куткаруу кызматынын кызматкерлерине  өрт өчүрүү жана куткаруу иштерине тутумдук (системалык) окутууну уюштуруу жана өткөрүү

Өрттөн сактоо-куткаруу кызматынын кызматкерлери даярдалды

Мамбюджет

1.12.16

ЫБ, ӨКМКА

КДМБ, РӨКО, СДжСАТИЖБ, ЖКАДжКДБ

 

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

11.

Биринчи медициналык шашылыш жардам берүү үчүн КР ӨКМдин кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча  иштерди жүргүзүү

11.1. Биринчи медициналык шашылыш жардам берүү үчүн фельдшер-куткаруучулардын квалификациясын жогорулатуу жана окутуу боюнча КЖжКДКММИ (КГМИПиПК) келишим түзүү

Келишим түзүлдү

Мамбюджетдонордук каражаттар

1.11.16

КжАКБ

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

12.

 

Өзгөчө кырдаалдарга даярдык жана чара көрүү боюнча потенциалын жогорулатуу

12.1. КР ӨКМдин түзүмдөрүн керектүү буюмдар, шаймандар жана техникалар менен жабдуу

 

Материалдык – техникалык базасын бекемдөө

 

Мамбюджет

30.12.16

ОБ, КБЭжОБ

САС

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

II.Социалдык жана уюштуруучулук иш-чаралары

13.

КР ӨКМдин кызматкерлерин турак-жай менен камсыз кылуу

 

13.1. Бишкек ш. КР ӨКМдин кызматкерлерине көп батирлүү турак-жайды куруу иштерин  башталышын камсыз кылуу  

Турак-жайды куруу боюнча иш-чаралар башталды  

 

Мамбюджетдонордук каражаттар

1.12.16

ӨТБ, ӨКМКА,  ӨКААжКЖД, ӨКЧКТүндүкБ

 

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

13.2. Ипотекалык насыяны алуу боюнча “2015-2020жж.  жеткиликтүү турак-жай” программасынын негизинде КР ӨКМдин кызматкерлерин катышуу үчүн “Мамлекеттик ипотекалык программасы” ААК менен жумушун алып баруу

Ипотекалык насыялоо  механизмдери изилденди. 

Ипотекалык насыяны алууга шарт түзүлдү

 

Мамбюджет

1.12.16

КБЭжОБ, УКБ

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

14.

Юбилейлик салтанаттуу иш-

чараларды өткөрүү

 

 

14.1. КРнын 25-жылдык Эгемендүүлүгүнүн  мааракесине карата административдик имараттардын мандай бет жагы жаңылантып, оңдоо иштерин жүргүзүүнү уюштуруу жана өткөрүү

Имараттардын мандай бет жагы жаңылантып, оңдоо иштери жүргүзүлдү

 

Мамбюджет

30.08.16

ОБ, КБЭжОБ, АЧБ

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

14.2. Салтанаттуу майрамдардын иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү:

 - КР куткаруу кызматынын  25-жылдык курулгандыгы боюнча;

- КР өрткө каршы кызматынын 90-жылдык курулгандыгына карата ;

- КР гидрометерология Агентствосынын 90-жылдык курулгандыгына карата;

- КР ӨКМ Бишкеке шаарындагы  куткаруу кызматынын 15-жылдык курулгандыгына карата    

Салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү (өзүнчө план боюнча)

 

Госбюджет

 

 

 

1.07.16

 

15.06.16

 

16.07.16

 

 

1.06.16

КР ӨКМдин түзүмдөрдүн өзүнчө пландарына ылайык

 

 

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

Министрдин орун басарлары

Д.К. Алимбеков

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

 

IIIКоррупцияга каршы иш-чаралар

15.

КР ӨКМдин коррупцияга каршы боюнча негизги документтерди иштеп чыгуу

 

15.1. КРнын 2016-жылга коррупцияга каршы күрөшүү саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча КР ӨКМдин  иш-чараларынын

Планын иштеп чыгуу

 

Иш-чаралар планы бекитилди

 

Мамбюджет

1.03.16

КР ӨКМдин

коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу милдеттери аткаруучу кызматкер, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комиссия

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

15.2. КР ӨКМдин коррупциялык тобокелдерди демонтаждоо боюнча иш-чаралар Планын түзүү үчүн КРнын Коргоо Кеңешине  сунуштар даярдоо 

 

 

Сунуштар киргизилди

Мамбюджет

1.06.16

КР ӨКМдин

коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу милдеттери аткаруучу кызматкер, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комиссия

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

IVГендердик теңчиликти ишке ашыруу боюнча иш-чаралар

16.

 

Гендердик саясаттынын жаатындагы стратегиялык документтерди ишке ашыруу боюнча иш-чараларды аткаруу (өзүнчө план боюнча)

 

 

 

 

16.1. БУУ (ООН) Коопсуздук Кеңешинин Тынчтык жана Коопсуздукту камсыз кылуудагы аялдар ролу жөнүндө  1325-резолюциясынын ишке ашыруу боюнча иш аракеттер Планынын аткаруу үчүн иш-чараларды жүргүзүү (КРӨБ 2015-ж. 17.11. № 560-б)

КР ӨКМдин ишке-ашыруу үчүн план түзүлгөн жана 2016-ж. карата иш-чаралар планы аткарылды

 

 

 

Мамбюджетдонордук каражаттар

30.12.16

КР ӨКМдин Бишкек ш. башкармалык-тын башчысы п-к Б.Ж. Аманбаев,

КР ӨКМдин гендердик суроолор боюнча  комиссия

КР ӨКМдин түзүмдөрдүн жетекчилери (өзүнчө план боюнча) 

Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

16.2. КРнын Улуттук стратегиясынын жана гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттерин жана Улуттук планынын ишке ашыруу үчүн ишти  жүргүзүү (КРӨТ 2015-ж. 20.11. № 786)

КР ӨКМдин ишке-ашыруу планы түзүлгөн жана 2016-ж. карата иш-чаралар боюнча планы аткарылды

 

Мамбюджетдонордук каражаттар

30.12.16

ӨКМдин Бишкек ш. башкармалык-тын башчысы п-к Б.Ж. Аманбаев,

КР ӨКМдин гендердик суроолор боюнча  комиссия.

КР ӨКМдин түзүмдөрдүн жетекчилери (өзүнчө план боюнча) 

Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

 

V.Ички аудит иш-чаралар

17.

Ички контролду жана анын ичинде финансылык башкаруунун системасын жакшыртуу

17.1. Ички аудит объектилердин ички аудит контролдоо системасын баалоону жана талдоону жүргүзүү жана ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча сунуштамаларды  даярдоо

Аудит объектинин экономикалык жана натыйжалуу башкаруу

 

 

Мамбюджет

15.12.16

ИАБ

Министр К.А.Боронов

 

VI. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча иш-чаралар

18.

КР ӨКМде  мамлекеттик тилди өнүктүрүү

 

18.1. «Өзгөчө кырдаалдар боюнча терминдердин түшүндүрмө сөздүгүн» басмадан чыгаруу

Өзгөчө кырдаалдар боюнча терминдердин түшүндүрмө сөздүгү чыгарылды

Мамбюджет

15.12.16

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору

 

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

Ыкчам кезметчи

тел: +996(3222)2-18-44
сот: +996(770)800-100
факс: +996(3222)5-60-77
e-mail: od.mchs@mail.ru

Министрдин кабылдамасы

тел: +996(312)54-79-86,
+996(3222)2-33-46
e-mail: mchs@elcat.kg

Ишеним телефону:

тел: (03222) 2-27-66,

Коомдук кабылдама:

тел: (03222) 2-27-66

Бардык байланыштар

Жанылыктардын архиви

Апрель 2018

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Баннерлер

Өзгөчө кырдаал учурунда өзүн алып жүрүү эрежелери

 • Суу ташкыны

  Суу ташкыны – бул, кар эрип, нѳшѳрлѳгѳн жамгыр жаап, жолдор бѳгѳлүп, кар астындагы суулар кѳтѳрүлгѳн шартта, катуу шамалдын кесепетинен суу ташкындаган мезгилде дарыяларда, кѳлдѳрдѳ же деңиздерде суу деңгээлинин кѳтѳрүлүшүнүн натыйжасында суунун капташы

 • Суудан сактануунун эрежелери

  Суудан сактануунун эрежелери

 • Жер титирөө

  Жер титирөөдөн кантип сактануу керек бул, жер кыртышында же жогорку мантияда күтүүсүз жылышуудан, жарака кетип ажыроодон улам келип чыккан жана катуу термелүүлөр түрүндө кеңири аралыкка тараган жер астындагы силкинүүлөр жана жер үстүнүн термелиши

 • Жер көчкү

  Жер көчкү – салмактын оордошуусунан улам жер кыртышынын жана тоо тектеринин массасынын тоо кырлары, жарлар, көлдөрдүн, дарыялардын жана деңиз жээктеринен төмөн көздөй жылмышып жылышуусу

 • Кар-көчкү

  Көчкү - бул кар массасы, тоо боорунан өзүнүн оордугу менен шыпырылып түшөт. Ал өзүнүн алдындагы жаңы түшкөн кар массасын ала жүрөт

 • Сууга чөгүүдөн сактаныңыз!

  Жай мезгили – эс алуу үчүн эң сонун учур. Өзүнүз үчүн, ден соолугунунуз үчүн сууга түшүү жакшы маанай тартуулайт, андыктан жакшы сүзүүнү өздөштүрүп, сууда жүрүү эрежелерин жетишээрлик билишиниз керек

 • Өзгөчө кырдаалдардын түрлөрү жана алардан сактануунун эрежелери

  Өзгөчө кырдаалдардын түрлөрү жана алардан сактануунун эрежелери

 • Өрт кырсыгы

  Өрт кырсыгы – бул материалдык баалуулуктардын өрттөнүп жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон, контролдукка алынбаган өрттөнүп-күйүү процесси

 • Сел

  Сел – тоодон агып түшкөн, нуктарындагы тоо тектерин жемирип, майда чоподон тартып, чоң таштарга чейин аралаш шилендилерди агызган, кыйраткыч күчкө ээ болгон катуу суу агымы