Башкы бет Жаңылыктар Биздин кызматтар Министрлик жөнүндө Ченемдик укуктук база Биз менен байланышуу Болжолдоо боюнча китеп
Дагы

Аткарылышы боюнча

 

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин

 

2016-жылга карата негизги иш-чараларынын планынын

 

аткарлышы жөнүндө маалымат

 

 

(2016-ж. 1–сентябрь)

 

 

 

Маселелер

 

Иш-чаралар

Күтүлүүчү натыйжа

Каржылоо/ Мөөнөтү

Жооптуулар /Координацияло-чулар

Аткарлышы жөнүндө маалымат

1

2

3

4

5

6

7

 

I. КРдин туруктуу өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар

 

1- приоритет. Туруктуу өнүгүүнү, жакырчылыкты кыскартууну жана аба-ырайынын өзгөрүшүнө болгон көндүмдү мерчемдөө процессине кырсыктардын коркунучун (тобокелин) азайтуу интеграциясы

1.

 

Жарандык коргонуу жаатында ченемдик укуктук базасын жакшыртуу

 

 

1.1. КР “Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө” 17.12.2010 №327 КР Өкмөтүнүн токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча” КР Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун киргизүү

КР Өкмөтүнүн  токтому кабыл алынды

 

 

Мамбюджет/26.12.16

 

ЫБ, УКБ/

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

Аткарылып жатат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылынын 17-декабрындагы №327 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө” токтомуна толуктоолорду жана өзгөрүүлөрдү киргизүү боюнча ӨКМдин тийиштүү бөлүмдөрү менен биргеликте токтомдун долбоору иштелүүдө

1.2. КР “Өрткө каршы коопсуздугун камсыздоо   жөнүндө” Мыйзамын кабыл алуу боюнча иштерди жүргүзүү

 

“Өрткө каршы коопсуздукту камсыздоо боюнча” Мыйзам кабыл алынды

Мамбюджет/1.09.16

УКБ, ӨКМА/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

Аткарылды.

КРнын «Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө» мыйзамы 2016-ж. 7-июнунда №78 кабыл алынып   27-июнунан баштап күчүнө кирген.

Мындан тышкары, КРнын “Өрт коопсуздугу жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” КРнын 1996-жылдын 17-июнундагы №22 Мыйзамын иштеп чыгуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Азыркы убакта Мыйзамдын долбоору бардык министрликтер менен макулдашылып, Юстиция министрлигине экспертизага жөнөтүлгөн

1.3. КР Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын турак жай  фондундагы, ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин өрт коопсуздугунун эрежелерин бекитүү боюнча КР Өкмөтүнүн токтомдун долбоорун киргизүү

Ведомствого тиешелүү жана жеке формадагы бардык ишканаларга өрткө каршы коопсуздукту камсыздоо боюнча эрежелери кабыл алынды

Мамбюджет/1.12.16

УКБ, ӨКМА/ Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

Аткарылып жатат

КРнын Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын турак жай фондундагы, ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин өрт коопсуздугунун эрежелеринин долбоору иштелип чыгып, министрликтерден жана ведомстволордон макулдашуу процедураларын өтүп, КРнын Юстиция министрлигине экспертиза өткөрүгө даярдалып жатат.

2.

Өлкөнүн стратегиялык иш-кагаздарына

Сендай программасынын коркунуч азайтуу боюнча    приоритеттик багытттарды киргизүү  

 

2.1. 2030-жылга чейин  туруктуу өнүгүү боюнча Концепцияга жана 2023-жылга чейин туруктуу өнүгүү Стратегиясына коркунуч азайтуу боюнча 2015-2030 чейин Сендай программасы-нын негизинде КР ӨКМдин  сунуштамаларын дярдап КР Экономика министрлигине киргизүү

Өлкөнүн стратегиялык иш-кагаздарына Сендай программасынын приоритетүү багыттары киргизилди

 

 

Мамбюджет/1.12.16

СМжМТИБ, ЭАКБ, КТК УПК/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

Аткарылды

КРнын ӨК министринин буйругу менен бекитилген 2016-ж. 25.07. Буйрук № 725 жумушчу топ түзүлүп, 2030-жылга чейин  туруктуу өнүгүү боюнча Концепцияга жана 2023-жылга чейин туруктуу өнүгүү Стратегиясына коркунуч азайтуу боюнча 2015-2030 чейин Сендай программасы-нын негизинде КР ӨКМдин  сунуштамалар иштелип чыгып КР Экономика министрлигине киргизилген (2016-ж. 18-июлунан чыгыш №36/3813).

2.2. Сендай программасынын негизинде Кыргыз Республикасынын калкынын жана аймактарынын өзгөчө жана кризистик кырдаалдардан коопсуздугун камсыздоонун 2020-жылга чейинки комплекстүү концепциясын жана стратегиясын бекитүү боюнча КР Өкмөтүнүн токтомуна 2.06.2012 №357 толуктоолор жана өзгөртүүлөр жөнүндө КР Өкмөтүнүн долбоорун КР Өкмөтүнө киргизиүү 

КР Өкмөтүнүн аппаратына КР Өкмөтүнүн токтомунун долбоору киргизилди

 

 

 

Мамбюджет,

донордук каражаттар/ 1.04.16

СМжМТИБ, ЭАКБ, КТК УПК/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

Аткарылып жатат

КР ӨКМдин 2016-ж. 13.01 № 31 жана 2016-ж. 9.02. № 101 буйруктары менен КР ӨКМдин жана ведомстволор аралык жумушчу топтор түзүлгөн.

Бүгүнкү күндө жумушчу топтордун ишинин негизинде Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргонуу 2030 жылга чейинки  Стратегиясы жана 2016-2020-жж. мезгилине (1 этап) Стратегияны ишке ашыруу Планы иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Биринчи вице-премьер-министринин наамына кароого  жөнөтүлгөн. Улуттук стратегиялык изилдөө институту тарабынан  экспертиза жүргүзүлүп, жооп берилген.

 Министрликтер, ведомстволор менен макулдашуу процедуралары жүргүзүлүп, азыркы учурда КРнын Юстиция министрлигине экспертизага киргизилди.

2.3. КР Өкмөтүнө 2030-жылга чейин Кыргыз Республика-сынын калкынын жана аймактарынын өзгөчө жана кризистик кырдаалдардан коопсуздугун камсыздоонун комплекстүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча бирдиктүү Планы иштелип чыгып КР Өкмөтүнө бекитүүгө киргизүү

КР Өкмөтүнүн аппаратына КР Өкмөтүнүн токтомунун долбоору киргизилди

 

 

 

 

Мамбюджет

донордук каражаттар/ 1.04.16

СМжМТИБ, ЭАКБ, КТК УПК/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

3.

Жарандык коргонуу  жаатында эл аралык кызматташууну өнүктүрүү

 

3.1. Жарандык коргонуунун эл аралык уюмунун Генералдык ассамблеясынын 22-сессиясын жана ЖКЭУ Аткаруучу кеңешинин 49-сессиясын уюштуруу жана өткөрүү

 

Өнүктүрүү үчүн долбоорлорду тартууга, эл аралык аренада КР ӨКМдин аброюн олуттуу көтөрүү  мүмкүнчүлүгү түзүлдү

Мамбюджет

Донордук каражаттар/ 1.10.16 чейин

ЭАКБ / Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

 

Аткарылды

2016-ж. 10-14.05. Жарандык коргонуунун эл аралык уюмунун Генералдык ассамблеясынын 22-сессиясын жана ЖКЭУ Аткаруучу кеңешинин 49-сессиясын уюштуруулуп, өткөрүлдү

3.2. Жарандык коргонуунун эл аралык уюмунун алкагындагы эл аралык жыл сайын өткөрүлүчү 5- суучулдук жана тоо-куткаруучулук окутууну уштуруу жана өткөрүү

 

Эл аралык кызмат-таштыкты өнүктүрүү жана суучулдук, тоо куткаруучу адистеринин даярдыктарынын деңгээлин жогорулатуу

МамбюджетДонордук каражаттар/ ЖКЭУнун келишиминин негизинде

 

ЭАКБ, СДжСАТИЖБ, КДМБ/

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

Аткарылды

ЖКЭАУ алкагындагы суучулдарды даярдоо боюнча эл аралык курсу 2016-ж. 11-июлунан 22-июлуна чейин КР ӨКМнин Суучулдар кызматынын Чолпон-Ата ш. базасында өттү.

Бул курска 6 мамлекеттин (Иордании, Кувейта, Республики Беларусь, Грузии, Армении и Судана) 11 өкүлү катышты.

3.3. Шанхай кызматташтык уюму, Жамааттык коопсуздук келишим уюму, Күн корсуз мамлекеттер шериктештиги, Жарандык коргонуунун эл аралык уюму ж.б. интеграциялык кошулуу чегинде ӨК жоюу жана алдын алуу жаатында кызматташтыкты ишке ашыруу

Эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү

 

 

Мамбюджет

Донордук каражаттар/ 30.12.16

ЭАКБ/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

Аткарырлып жатат

2016-ж.  31-мартынан 1-апрелине чейин Армения Республикасынын Ереван ш. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча координациялык Кеңешменин тогузунчу отурумуна даярдануу максатында эксперттик жолугушуу болуп өттү.

Бул жолугушууга КР ӨКМдин өкүлү катышты. Жолугушууда Кеңешменин 8-отурумунун Протоколунун аткарылышы жана 9-отурумдун күн тартиби каралды.

 

2- приоритет. Табигый кырсыктардын болуу коркунуч мүмкүчүнчүлүгүн жана кырсыкты эрте билдирүү системасын жакшыртууну баалоодогу жана мониторингиндеги мамлекеттик башкармалыктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарынын потенциалын күчөтүү

4.

Атмосферанын булганышына жана үстүнкү катмардагы суунун абалына булгалышына байкоо жүргүзүүгө гидрологиялык, метеорологиялык, кар көчкү кызматтарынын потенциалын күчөтүү

4.1. Гидрологиялык байкоо пунктарын калыбына келтирүү, метеорологиялык байкоо пунктарын автоматташтыруу 

 

       

12 гидропост жана 33 метеостанция байкоо пункттары модернизацияланды

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 15.12.16

КжАКБ

Кыргызгидромет /Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

 

 

Аткарылып жатат

33 метеостанцияларды автоматташтыруу максатында келишимдин негизинде SIAP MICROS компаниясы (Италия) 33 автоматтык метеостанциялырдын жабдууларын алып келген, орнотуу үчүн аянттарды даярдоо боюнча иш-чаралар аткарылып, 16 станцияда өлчөгүч жабдуулардын монтаж иштери жүргүзүлүдө.

 

Келишимдин негизинде Empire консорциумдун тарабынан 11 гидропостту кайрадан куралдандыруу жана гидрологиялык жабдууларды орнотуу максатында техникалык долбоорду иштеп чыгып, бүгүнкү күндө гидрологиялык жабдуулар алып келинди. 4 гидропосстордо гидрокөпүрөлөр жана кудуктар орнотулду.

4.2. Гидрометеорологиялык маалыматтарын жана божомолдолорду иштеп чыгууну жана чогултууну автоматташтыруу

 

Жыйын маалыматтар борбору түзүлдү

 

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 15.12.16

КжАКБ

Кыргызгидромет/ Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

 

 

Аткарылып жатат

Бүгүнкү күндө SIAP MICROS компаниясы компьютердик жабдууларын италиядан алып келишти, копьютердик жабдууларды, атайын программаларды орнотуу боюнча иш-чаралар аткарылып жатат.

5.

Геомаалыматтык технологияларды жана аралыкта туруп зондированиянын негизинде коркунучтуу табигый процесстерге комплекстүү мониторинг жана божомолдоо жүргүзүүчү мамлекеттик тутумун өнүктүрүү

5.1. Коркунучтуу табигый процесстерге комплекстүү мониторинг жана божомолдоо тутуму жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгып КР Өкмөтүнө бекитүүгө киргизүү 

УЧАнын долбоору иштелип чыгып жана бекитүүгө киргизилди

 

Мамбюджет/ 30.12.16

КжАКБ

ӨКМЖБД/ Министрдин орун басары

Р.Р. Рысбаев

 

Аткарылып жатат

Комплекстүү мониторинг жүргүзүү системасынын Жобосунун долбоору даярдалып, министрликтерге, ведомстволорго жана илиймий-изилдөө институттарына макулдашууга жөнөтүлгөн

5.2. Бирдиктүү маалымат-башкаруу тутумуна (ЕИУС) киргизүү менен ӨК мониторингти жана божомолдоону Бирдиктүү комплекстүү тутумун түзүү максатында БУУПнын (ПРООН) жардамы менен техника-экономикасынын негиздемесин иштеп чыгуу 

ТЭН (ТЭО) иштелип чыгып бекитилди 

 

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 30.12.16

КжАКБ

ӨКМЖБД

ККББ/ Министрдин орун басары

Р.Р. Рысбаев

 

Аткарылды

Өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүү жана божомолдоолордун Бирдиктүү системасын түзүү боюнча техникалык-экономикалык негиздемеси (ТЭО) иштелип чыгып, 2016-ж. 28-июлунда КРнын Жарандык коргонуунун ведомстволор аралык комиссиясынын алдандагы Илимий-техникалык кеңешинде каралып, жактырылган.

     2016-ж. 18-19-августунда Чолпон-Ата ш. Өткөрүлгөн тегере столдо  Бирдиктүү системасын түзүү боюнча ТЭО  маселелери талкуулаанып, мындан ары өздөштүрүү боюнча кийинки кадамдар белгиленди.    

 

3-приоритет. Калктын жана мамлекеттик кызматчылардын өзгөчө кырдаалдарды баамдоо (кырсыктардын тобокелин башкаруу) боюнча түшүнүү деңгээлин жана кабардар болуусун жогорулатуу

6.

Табигый кырсыктардын коркунучтуулугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын калкын коомду  кабардар болуу деңгээлин жогорулатуу

 

 

6.1. Командалык-башкаруу курамын, жетекчиликти жана жарандык коргонуу боюнча адистерин даярдоо, ошондой эле  ӨК коргоо усулдары жана ыкмалары боюнча республиканын калкын окутууну өткөрүү

 

Жарандык коргонуу боюнча окутуулар өткөрүлдү.

ӨК коргоонун усулдары жана ыкмалары жөнүндө республиканын калкы тааныштырылды 

Мамбюджет/1.12.16

ЫБ, ЖКАДКДБ/

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

Аткарылып жатат

2016-жылдын 11-январындагы Кыргыз Республикасынын Премьер-министри - Жарандык коргонуу башчысы тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын ЖКнун Мамлекеттик тутумунун адистерин даярдоо жана кайра даярдоо 2016-ж. Планын негизинде, бардык категориялар менен окутуу жүргүзүлдү.

2016-ж. 8 айдын ичинде 19762 жарандар окутулду, анын ичинен:

- 437 мамлекеттик кызматкерлер (кызматкерлер);

- 400 аскер кызматкерлери;

- 8344 социалдык кызматкерлер (орто билим берүү мекемелеринин окутуучулары, мечиттин имамдары);

- 10 581 жарандар.

6.2. Өзгөчө кырдаалдар болушу мүмкүн болгон айыл аймактарды жана шаарларды тартуу менен муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерди окутууну өткөрүү

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлери окутулду

 

Мамбюджет/15.12.16

ЫБ, ЖКАДКДБ

ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. Башкармалык. / Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

Аткарылып жатат

 ЖКАДКДБнун мерчемине ылайык  муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер окутулду. 2016-жылдын 8 айдын ичинде 437 кызматкерлер окутулду.

6.3. Табигый кырсыктарынын коркунучтуулугу жөнүндө телерадио компаниялары жана башка массалык маалымат каражаттары аркылуу социалдык роликтерди көрсөтүүнү ишке ашыруу

 

 

Өзгөчө кырдаалдарда коргоо ыкмалары жана усулдары боюнча калкка маалым болду

 

Мамбюджет/15.12.16

ММК жана калк  менен иштөө бөлүмү/

КР ӨК министри К.А.Боронов

 

Аткарылып жатат

Интернет булактардан жана социалдык тармактардан Кыргыз Республикасынын аймагындагы тайбигый жана техногендик өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана адам өлүмүнө жол бербөө жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында «Булардын баары кайдыгерлигибизден болгон», «Таш кулоодон этият болуңуздар», «Кыш мезгилиндеги өрт коопсуздугу»,  «Суудагы коопсуздук»,  «112 кызматы», «Сель коркунучу» аттуу мамлекеттик тилде социалдык ролик даярдалып үзгүлтүксүз чагылдырылды.

Өзгөчө кырдаалдардын бардык түрү боюнча 6 социалдык роликтер республикалык телерадиокомпания-ларынан үзгүлтүксүз көрсөтүлгөн.

6.4. КР Билим берүү жана илим министрлиги менен “Турмуш тиричиликтин коопсуздугунун негиздери” жөнүндөгү (ОБЖ) сабагынын окуу процессиндеги туруктуулугу боюнча ишти улантуу   

КР мектеп билим берүү системасына жаңы муун стандарттарына ОБЖ сабагы  киргизилди

 

 

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 15.12.16

ЫБ, ЖКАДКДБ ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

Аткарылып жатат

Борбор тарабынан тиешелүү иштер боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен “Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери” (ОБЖ) жөнүндөгү сабагынын окуу процессиндеги туруктуулугу боюнча жалпы билим берүү мекемелери менен иш алып барууда. 2015-2017-жылдардагы “Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери” (ОБЖ) базистик окуу планына киргизүү жөнүндө министрлик тарабынан Кыргыз Республикасынын Биринчи вице-премьер министрине көмөк көрсөтүү жөнүндө кат аркылуу жиберилген.

 

4-приоритет.  Өзгөчө кырдаалдарды (кырсыктардын коркунучун) азайтуу максатында алдын алуу иш-чараларын

(түзүмдүк митигациянын) өткөрүү

7.

Сел каптоо, суу ташкындары жана башка жаратылыштын коркунуч процесстерден  коргоо үчун алдын алуу иш-чараларын өткөрүү

 

 

7.1. Өтө коркунучтуу жер-жерлердеги (объектилердеги) биринчи кезектеги коргоо иш-чаларынын тизмесин аныктоо жана бекитүү

 

ОККИ жана ААКЖИ (АВР, СПЛМ) планы бекитилди

 

Мамбюджет/15.02.16

 

ӨТБ, КжАКБ, ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалык-тары ӨКМЖБД,

ӨКААжКЖД, ӨКААжКЖККД,

“Сел жана суу ташкындарынан коргоо” МА, ӨКЧКТүштүкБ,

ӨКЧКТүндүкБ, ӨКЧКМБ/ Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев

Д.К. Алимбеков

 

Аткарылды

КР ӨКМнин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн (ӨКААжКЖД,Түштүк ӨКААжКЖД, “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” МА) коргоочу курулмаларды куруу, жээктерди бекемдөө жумуштарынын 2016-ж. Болжолдуу-планы түзүлүп, 244458,1миң сом өлчөмдөгү капиталдык салым каралган. Каралган акча каражатына 42 обьектте жумуш аткаруу мерчемделген. Мындан тышкары 2016-ж. 5 айынын аралыгында авариялык-калыбына келтирүү жумуштарынын программасы аркылуу жана кошумча 18 объект  киргизилди.

Баардыгы болуп 2016-жылга  60 обьектте жумуш жүргүзүү мерчемделген .

КР ӨКМдин “Атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу” иш чараларын 2016-жылдагы Болжолдуу-планына 269 обьект киргизүү каралып жана жумушту аткарууга болжолдуу түрдө 91 586,0 миң сом каралган

7.2. Кырсыктан-калыбына  келтирүү иштери, капиталдык курулуш, атайын алдын алуу жана кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларын өткөрүү

 

Табигый мүнөздөгү ӨКдан инфраструктуранын объектилери, социалдык объектилери жана турак жайлар корголду 

Мамбюджет/30.12.16

ӨТБ, КжАКБ, ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыкта-ры, ӨКААжКЖД, ӨКААжКЖККД,

“Сел жана суу ташкындарынан коргоо” МА, ӨКЧКТүштүкБ,

ӨКЧКТүндүкБ, ӨКЧКМБ/ Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев

Д.К. Алимбеков

 

 

Аткарылып жатат

2016-ж. 8 айында 83 объектте жумуш жүрүп, аткарылган жумуштун көлөмү 246055,6 миң сомду түзгөн.

2016-ж. 8  айына карата республика боюнча суммасы 229349,0 миң сомду түзгөн 52 объект пайдаланууга берилип, жыйынтыгында:7008 метр дамба, 2209 метр сел өткөрүүчү канал, 2794 метр жабык түрдөгү дренаж, 1 гидропост жана 11 ички чарбалык көпүрө курулуп, 249 бирдик мобилдик турак-үй жасалган, натыйжасында: 8831 кожолук жана 5283 га айыл чарба аянттары, 4 мектеп, 1 лицей,1 оорукана, 1 бала бакча, 1 ФАП корголуп 21039 жарандар транспорт каттамы менен камсыз болду.

 

2016-ж. 8 айынын аралыгында “Атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу” иш-чаралары аркылуу жалпысынан республика боюнча 316 объектиде жумуш жүргүзүлүп, анын ичинен 230 объектиде  жумуш яктаган, 47 обьектиде жумуш жүрүп жатат, 39 обьектиде жумуш убактылуу токтоп турат:

Жыйынтыгында: 7444 турак-жай, 4282 га а/ч жерлери, 83,1 км ички чарбалык жолдор, 8 мектеп, 1 медпункт, 1 мечит, 2 бала бакча, ж.б. корголуп 2,6 км и ч. жол кардан тазаланды.

7.3. Жаратылыш өзгөчө кырдаалдарга мүнөздүү болгон аймактарына бак-дарактарды отургузуу боюнча  иш-чараларды өткөрүү

 

ӨК болушу мүмкүн болгон аймактарда  бак-дарактар тигүү иштери жүргүзүлдү 

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 10.11.16

 

КжАКБ, ӨТБ, ӨКМдин облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары/ Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев

Д.К. Алимбеков

 

 

Аткарылды    

    Жумушчу топ тарабынан жактырылган 2016-жылга “Жашыл” долбоорду ишке ашыруу үчүн болжолдуу иш-чаралар мерчеминин негизинде жалпы аянты 176,5 га болгон, 77 кооптуу жер тилкелерине 91 045 даана көчөт отургузуу жана 1 171 кг. урук себүү жагы мерчемделген.

     Жогоруда аталган иш-мерчеминин негизинде: 3950 турак жай, 253,9 га жер аянттары, 6 мектеп, 18,5 км ички чарбалык жол, 4 социалдык  объект, 1 бала бакча, 1 клуб, 1 Бассейн суточного регулирования, 1 селден коргоочу көлмө, 1 мончо, 1 спорт зал, 1 көпүрө, 2 мечит, 2 ФАП, 10 даана ЛЭП-110 мамычалары корголот.

     “Жашыл долбоор” боюнча Республика боюнча жалпы аянты 212,9 га. 14,5 км. жерге  110 074 көчөт отургузулду жана 785,4 кг урук эгилди.

7.4. Бийк тоолуу аймактардагы көлдөрдүн жырылып кетүү коркунуч денгээлине визуалдык байкоо жүргүзүү

 

Жырылып кетүүчү деңгээлин аныктоо боюнча айровизуал-дык жана жер үстүндөгү изилдөө-лөр жүргүзүлдү

Мамбюджет/15.09.16

КжАКБ

ӨКМЖБД / Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

 

Аткарылды

КРнын ӨКМнин жумушчу топ биргиликте ЦАИИЗ жана Госгеолагентствонун адистери менен 26-27.07.2016 ж. Чуй облусундагы Кыргыз тоо кыркасында жана Ысыккөл облусундагы Терскей Ала-Тоо,  кыркасында бийик тоодогу көлдөрдүн аэровизуалдык изилдөөлөрү жүргүзүлдү.

Ошондой эле, 2016-ж. август айында Тон, Ак-Сай, Чоктал, Чон-Аксуу, Энильчек, Чырканак жана Ала-Арча   дарыяларынын бассейиндериндеги бийик тоодогу көлдөрдө жер үстүндөгү  изилдөөлөр жүргүзүлдү.

Изилдөөлөрдүн негизинде бийик тоодогу көлдөрдүн жырытылуу коркунучу жок деп табылды.

7.5. Тоо кенинен чыгарылган жараксыз катмарларын жана калдыктарын сактоочу жайларда кырсыктан-калыбына келтирүү иштерин жана алдын алуу үчүн (коргоочу) иш-чараларды жүргүзүү

 

 

 

Тоо кендердин жараксыз катмарларын жана калдыктарды сактоочу жайларда радиоэкологиялык ӨК тобокелдерин азайтуу

 

Мамбюджет/01.12.16

КжАКБ, КСЖИА/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

Аткарылып жатат

Калдык сактоочу жайлардын коопсуздугун камсыз кылуу, өз убагында өзгөчө кырдаалдарды алдын-алуу максатында Агенттиктин болжол-мерчеминде 2016-жылга калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарда авариялык кайра-калыбына келтирүү жумуштарын аткарууга 12  млн. 922,6  миң сом акча каражаты каралып, 2016-ж. 2016-ж. 1.09. авариялык- кайра калыбына келтирүү жумуштары 8 млн. 522 миң сомго аткарылды, анын ичинен:

- Майлуу-Суу ш. калдык сактоочу жайларында  2 млн. 589 миң 200 сом (автордук көзөмөлгө 11 миң 400 сом);

- Миң-Куш ш. калдык сактоочу жайларында 1 млн 770 миң 800 сом;

- Сумсар ш. калдык сактоочу жайларында 3 млн. 226 миң 700 сом;

- Каджы-Сай ш. калдык сактоочу жайында 953 миң 900 сомго  аткарылды.

Учурда авариялык-кайра калыбына келтирүү жумуштары улантылууда.

7.6. Каджи-Сай а/а калдык сактоочу жайда ӨК боло турган учурга аракеттенүү мерчемин иштеп чыгуу

Иш-аракеттер боюнча мерчеми (планы) макулдашылды жана бекитилди 

Мамбюджет/1.07.16

КжАКБ, ЫБ, КСЖИА/ Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

 Аткарылды

Тоң районунун Кажы- Сай айылындагы калдыктарды сактоочу жайында мүлкүн боло турган өзгөчө кырдалдын алдын алуу жана анын түзүлгөн учурунда, кесепеттрерин жоюу иш-чараларынын планы иштелип чыгып,”Макулдашылды” КР ӨКМдин Ысык-Көл облусу боюнча башкармалыгынын башчысы п-к З.Джумагазиев, жана “Бекитти” Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-Жарандык коргонуунун башчысы У.Эсенгул уулу, жактардан 2016 ж. 4.05. кол коюлган.

7.7. Аба ырайынын өзгөрүшүнө карата адаптациялоо иш-чараларынын Планын ишке ашыруу (ӨКМ буйругу №692  07.07.2015-ж.)

2016-жылга каралган иш-чаралар ишке ашырылды

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 30.12.16

 

КжАКБ

Кыргызгидромет Планга ылайык түзүмдүк бөлүмдөр/ Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

 

 

Аткарылып жатат

КР ӨКМге караштуу түзүмдүк  бөлүмдөр менен биргеликте 2015-2017-жылдарда климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу (адаптациялоо) иш чараларынын Планын аткаруу максатында аларга жүктөлгөн иш-чаралар өз убагында өткөрүлүп жана аткарылып жатат.

8.

Радиациялык контролдоо  приборлорду текшерүүдөн өткөндүгү боюнча күбөлүктөр менен камсыз кылуу иштерин жүргүзүү

8.1. Казахстан Республикасында (Капчыгай ш.) радиациялык көзөмөлдөчү приборлорду (куралдарды) текшерүүдөн өткөрүү 

 

Приборлор (куралдар) күбөлүктөндү

Мамбюджет/30.12.16

КжАКБ/ Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

Аткарылып жатат

     КРнын ӨКМ Сатып алуулар бөлүмчөсү тарабынын 2016 жылдын Мамлекеттик сатып алуулар Планынын негизинде электрондук веб-портал аркылуу үч жолу конкурс жарыялап, жыйынтыгында жеткирүүчүлөр келбегендиктен конкурстар жокко чыгарылды. Азыркы учурда жеткирүүчүлөрдүн арасынан мониторинг жүргүзүлүп жатат.

9.

Мин-Куш жана Каджи-Сай а. калдыктарды сактоочу жай-ларда рекульти-вациялоо боюн-ча мамлекеттер аралык максат-туу программа-сынын II-этабынын башталышын ишке ашыруу үчүн даярдыкты камсыз кылуу 

9.1. Мамлекеттер аралык максаттуу программасынын экинчи этабынын башталышын ишке ашыруу үчүн подряддык уюмду аныктоо менен жана долбоордук сметалык документтин экспертизасын бүтүрүү

 

 

 

 

МАМП (МГЦП) ишке ашырууну улантуу

 

 

 

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 30.12.16

КжАКБ, КСЖИА/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

Аткарылды

Мамлекеттер аралык Максатуу программасын (МАМП) ишке ашыруу боюнча объектилердин долбоордук-сметалык документтери Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик мекемелери жана Россия Федерациясынын өкүлчүлүк мамле-кеттик органдары тарабынан  экспертизадан өткөзүлүп, иш-чаралар аяктады.

Программа боюнча технологиялык жолду жана жумушчулар үчүн убактылуу жашай турган турак-жайын курууга тендер жарыяланган.

Андан сырткары, МАМПнын 2 этабын ишке ашыруу боюнча  объектилердин долбоордук-сметалык документтери тиешелүү мамлекеттик мекемелер тарабынан  экспертизадан өткөзүлүп бүткөн. Учурда Долбоордун экинчи этабын баштоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө.

 

         5- приоритет. Жарандык коргонуу Мамлекеттик тутумунун өзгөчө кырдаалдарга (кырсыктарга) бардык деңгээлде натыйжалуу чара көрүү даярдыгын жогорулатуу

10.

Өрттөн сактоо-куткаруу кызматтарын түзүүнүн экинчи этабын улантуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү

 

10.1. Жер-жерлерде 3 өрттөн сактоо-куткаруу кызматын  түзүү

Ыкчам  чара көрүүнү жогорулатуу

 

Мамбюджет/1.10.16

ЫБ

ӨКМКА

КДМБ, РӨКО/ Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

Аткарылып жатат

3 өрткө каршы жана куткаруу бөлүктөрүн түзүү жерлери такталды: Чүй облусунда – Ысык-Ата райондук ӨКМКБнүн №27-АӨКБтүн базасында (статистика боюнча негизги жол-транспорттук кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар Ысык-Ата районунда болот), Талас облусунда – Кара-Буура райондук ӨКМКБнүн №91-ӨКБтүн базасында (Талас облусунун Батыш тарабын коргоо) жана Жалал-Абад облусунда – Базар-Коргон райондук ӨКМКБнүн №78-ӨКБтүн базасында (Бишкек-Ош трассасын күчөтүү).

    Ошондой эле, түзүлө турган өрткө каршы жана куткаруу бөлүктөрүн авариялык куткаруу автоунаалары менен камсыз кылуу максатында Чүй обл. Ысык-Ата районунун №27 аскерлештирилген өрткө каршы бөлүгүнүн Мерседес – Бенц үлгүсүндөгү (1992-ж. м.н. 0697 MES) авариялык автоунаа кылып жабдуулоого, Бишкек ш. куткаруу кызматынан Талас обл. Кара-Буура районундагы №91 өрткө каршы бөлүккө ГАЗ-27057 Газель үлгүсүндөгү (2006-ж. м.н. 1485 MES) өткөрүп алып жабдуулоого жана Бишкек ш. ӨКМКБнын ГАЗ-2705 АБР-3 үлгүсүндөгү м.н. 0632 MES автоунаасы Жалал-Абад обл. ӨКМКБнын Базар-Коргон районунун №78 өрткө каршы бөлүгүнө авариялык куткаруу автоунаасы кылып жабдулоого КРнын ӨКМнин алдындагы ӨКМКАнин 2016-ж. 23-майында №125 буйругу чыгарылган.

     Ал эми, ачылып жаткан бөлүктөргө штаттык бирдиктерин бөлүштүрүү боюнча 2016-ж. 15-июлунда №5/1294 чыгыш каты менен КРнын ӨК министринин атына кат жөнөтүлгөн жана аталган штаттык бирдиктер боюнча биз тараптан КРнын ӨКМнин буйругунун долбоору даярдалып КРнын ӨКМнин Кадрлар бөлүмүнө электрондук түрдө жөнөтүлгөн.

10.2. Өрттөн куткаруу кызматынын кызматкерлерине өрт өчүрүү жана куткаруу иштерине тутумдук (системалык) окутууну уюштуруу жана өткөрүү

 

.

Өрттөн сактоо-куткаруу кызматынын кызматкерлери даярдалды

Мамбюджет/1.12.16

ЫБ, ӨКМКА

КДМБ, РӨКО, СДжСАТИЖБ, ЖКАДжКДБ/

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

  Аткарылып жатат

Өрткө каршы жана куткаруу бөлүктөрүнүн суучулдарынын квалификациясын жогорулатуу максатында, адистерди даярдоо жана кайра даярдоо үчүн 2016-ж.18-30.04. КР ӨКМдин Суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди аткаруу борборунда “Жеңил суучул иштери” деген темада окуу курстарында Чүй облустук ӨКМКБнын түзүмдүк бөлүктөрүнүн өрт өчүрүүчү-суучулдары окуудан өтүштү.

1-14 августуна чейин КРнын ОКМнин КДМБнун жана РӨКОнын базаларында түзүлгөн өрткө каршы жана куткаруу бөлүктөрүнүн 24 кызматкери, тактап айтканда КДМБна 16 кызматкер, РӨКОна 8 кызматкер өрткө каршы жана куткаруу иштери боюнча окуутуудан өтүп келишти.

11.

Биринчи меди-циналык ша-шылыш жардам берүү үчүн КР ӨКМдин кыз-маткерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча  иштер-ди жүргүзүү

11.1. Биринчи медициналык шашылыш жардам берүү үчүн фельдшер-куткаруучулардын квалификациясын жогорулатуу жана окутуу боюнча КМКДжАЖМИ (КГМИПиПК) келишим түзүү

Келишим түзүлдү

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 1.11.16

КжАКБ/ Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

Аткарылды

    Квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо Кыргыз мамлекеттик медициналык институту КЖжКДКММИ (КГМИПиПК) менен келишим түзүлдү. Ошого карата окуу программаларга суроолор түзүлүп жатат жана катышкандардын (фельдшерлердин) тизмелери такталып жатат.

12.

 

Өзгөчө кырдаалдарга даярдык жана чара көрүү боюнча потенциалын жогорулатуу

12.1. КР ӨКМдин түзүмдөрүн керектүү буюмдар, шаймандар жана техникалар менен жабдуу

 

Материалдык – техникалык базасын бекемдөө

 

Мамбюджет/ 30.12.16

ОБ, КБЭжОБ

САС/ Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

Аткарылып жатат

    2016-жылы күзүндө чакырылуучу жоокерлерди бут кийими менен камсыз кылуу үчүн,  Сатып алуу бөлүмчөсүнө керектөөнүн саны берилди. Мындан сырткары жалпы аскер кызматкерлерин ченемге ылайык кийим-кече менен камсыз кылуу жагы уюштурулууда. Борбордук аппараттын оргтехникасын жаңыртуу максатында, Сатып алуу бөлүмчөсүнө керектөөнүн саны берилип, бүгүнкү күндө тендер өткөрүлүп, жеңүүчү мекеме менен келишим түзүлүп, КРнын Борбордук казынасында каттоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө.

     Жарандык коргонуунун эл аралык аткаруу уюмунун 49-сессиясына жана Генералдык ассамблеясынын 22-сессиясына катышуучу аскер кызматкерлерине 35 комплект - көк түстөгү мекемелик кийим-кече  жана 77 комплект – кызгылт сары түстөгү атайын кийим-кечеги, тендерде уткан ишканасына тиктирилип бүтүп, кабыл алуу боюнча иш-кагаздары бүткөрүлдү.

Тендер аркылуу утуп алган ишканадан 414 жуп узун кончтуу берцыларды аскер кызматкерлерине сатылып алынып, бөлүштүрүлүп берилди.

     2016-жылдын 20-июнунда ӨКМдин Сатып алуу бөлүмчөсу аскер кызматкерлерине кийим-кече тигүү боюнча 10 015 060 сом өлчөмдөгү каражатка тендер  жарыялады. Тендер 2016-жылдын 12-июлунда ачылып, натыйжасында 5 лот боюнча “ЭРБИ” ЖЧК утуп алды. Бүгүнкү күндө аталган компания тарабынан кийим-кече тигүү процессинде. 2 лот боюнча (күзүндө чакырылуучу жоокерлерге талаа кийими жана көк түстөгү ведомстволук кийими) Сатып алуу бөлүмчөсү тарабынан кайра конкурс жарыяланып, натыйжасында көк түстөгү ведомстволук кийимин тигүүгө “Пятерка ЛТД” ЖЧК жана жоокерлерге талаа кийимин тигүүгө “Махатмэ” ЖЧК жеңүүчү деп табылды. Утуп алган компаниялар менен келишим түзүү процессинде.

   Суучулдар кызматы куткаруу шаймандарын сатып алуу боюнча тендер өткөрүп, жеңүүчүлөр менен келишим түзүлгөн, жалпы суммасы 956 000 сомду түзөт.

    Куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбору тендер аркылуу 838 998 сомго шаймандарды сатып алган.

 

II.Социалдык жана уюштуруучулук иш-чаралары

13.

КР ӨКМдин кызматкерлерин турак-жай менен камсыз кылуу

 

13.1. Бишкек ш. КР ӨКМдин кызматкерлерине көп батирлүү турак-жайды куруу иштерин  башталышын камсыз кылуу  

Турак-жайды куруу боюнча иш-чаралар башталды  

 

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 1.12.16

ӨТБ, ӨКМКА,  ӨКААжКЖД, ӨКЧКТүндүкБ/

Министрдин орун басары

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

Аткарылды

КР ӨКМдин жана КРнын Мамкурулуш тарабынан тыгыз активдүү иштер жүргүзүлүп жатат. АПУ, ИТУ нак нускаларынын кабыл алуу тапшыруу акттары түзүлгөн. Ошондой эле аталган курулуш иштерине, 2016-жылдын чейрек сайын акча каражаттарын өздөштүрүүгө график түзүлгөн.

2016-ж. 7-июлунда конкурстук (тендердик) комиссиясын 1 отурумунда алгачкы иш-кагаздар каралып, үй куруу боюнча конкурстук заявкаларды ачуу протоколуна кол коюлган.

2016-ж. 6 августунда салтанаттуу түрдө фундаментке капсула коюу иш-чарасы жүргүзүлдү.

Тендерден утуп алган “УКС” Жоопкерчилиги чектелген коому курулуш компаниясы менен 2016-жылдын 26-августунда келишим түзүлүп, курулуш иштери жүргүзүлүп жатат.

13.2. Ипотекалык насыяны алуу боюнча “2015-2020жж.  жеткиликтүү турак-жай” программасынын негизинде КР ӨКМдин кызматкерлерин катышуу үчүн “Мамлекеттик ипотекалык программасы” ААК менен жумушун алып баруу

Ипотекалык насыялоо  механизмдери изилденди. 

Ипотекалык насыяны алууга шарт түзүлдү

 

Мамбюджет/1.12.16

КБЭжОБ, УКБ/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

 

Аткарылып жатат

Азыркы убакытта Мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен керектүү документтеридин тизмесин берүү, ошондой эле ипотекалык насыяны берүүнүн тартиби боюнча сүйлөшүлөр жүргүзүлүүдө.  Андан кийин КР ӨКМдин турак жайга муктаж кызматкерлеринин тизмеси Бишкек шаарынын мэриясына берилет.

Мамлекетиик кызматкерлерге ипотекалык насыяларды  берүүнүн кийинки кадамдары талкуулана турган КРнын Өкмөтүндө ведомстволук аралык комиссия жыйыны өткөрүлө турганы белгиленүдө.

14.

Юбилейлик салтанаттуу иш-

чараларды өткөрүү

 

 

14.1. КРнын 25-жылдык Эгемендүүлүгүнүн  маараке-сине карата административ-дик имараттардын мандай бет жагы жаңылантып, оңдоо иштерин жүргүзүүнү уюштуруу жана өткөрүү

Имараттардын мандай бет жагы жаңылантып, оңдоо иштери жүргүзүлдү

 

Мамбюджет/30.08.16

ОБ, КБЭжОБ, АЧБ/

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

Аткарылды

КРнын 25-жылдык Эгемендүүлүгүнүн мааракесине карата ӨКМнин Ош шаарындагы имаратынын маңдай бет жагын жаңылантуу, оңдоо иштери жүргүзүлүп бүткөн.

14.2. Салтанаттуу майрамдардын иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү:

 - КР куткаруу кызматынын  25-жылдык курулгандыгы боюнча;

- КР өрткө каршы кызматынын 90-жылдык курулгандыгына карата ;

- КР гидрометерология Агентствосынын 90-жылдык курулгандыгына карата;

- КР ӨКМ Бишкеке шаарындагы  куткаруу кызматынын 15-жылдык курулгандыгына карата   

 

 

Салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү (өзүнчө план боюнча)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госбюджет/

 

 

1.07.16

 

15.06.16

 

 

16.07.16

 

 

1.06.16

 

 

КР ӨКМдин түзүмдөрдүн өзүнчө пландарына ылайык/

Статс-катчы Т.А. Темиралиев

Министрдин орун басарлары

Д.К. Алимбеков

Н.Ө.Сыдыгалиев

 

 

 

 

 

 

 

Аткарылды

Салтанаттуу майрамдардын иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү боюнча КР куткаруу кызматынын 25 жылдыгына карата жаш өспүрүмдөрдүн патриоттук сезимдерин көтөрүү максатында аскерге чейинки даярдоо мугалимдеринин райондук семинары болуп өттү. Семинар өткөрүүгө жана аны уштурууга көмөк көрсөтүүдө жооптуу болуп 1-май орто мектебинин 10“а” класстын 24 окуучусу жана 26 аскерге чейинки даярдыкты өткөрүү мугалимдери, ошондой эле райондук администрациядан, улуттук коопсуздук кызматынан, райондук билим берүү борборунан, айыл башкармалыгынан, ата-энелер, борбордук мечиттен, райондук газетанын өкүлчүлүктөрү чакырылып, коноктор менен бирге семинар өткөрүлдү. Бул семинарда биздин жаш муундардын канткенде патриоттук сезимин, ата-мекенге болгон сүйүүсүн, аскерге чейинки даярдыкта окуучулардын окуу материалдык базаларын чындоо жана башка көйгөйлүү маселелер талкууга алынды. Семинардын сонунда ӨКМнин “Куткаруучу гумандуу кесип” –деген темада презентация өткөрүлдү.

КРнын Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын түзүлгөндүгүнүн 90-жылдыгына карата ӨКМКАнин уюштуруу-практикалык иш-чараларынын планы түзүлгөн. Ал пландын негизинде юбилейге арналган документтүү тасманы жасоо, юбилейлик китепти чыгарууга материалдар топтолууда.

2016–ж. 15 июнунда өрт өчүрүүчү-куткаруучу монументин салтанаттуу ачуу аземи өткөрүлдү андан тышкары Кыргыз-Орус Славян университетинде ӨКМКнын ардагерлерин, алдынкы кызматкерлерин сыйлоо жана активдүү кызматкерлеринин коштоосунда салтанатуу концерт өткөрүлдү.

 

III. Коррупцияга каршы иш-чаралар

15.

КР ӨКМдин коррупцияга каршы боюнча негизги документтерди иштеп чыгуу

 

15.1. КРнын 2016-жылга коррупцияга каршы күрөшүү саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча КР ӨКМдин иш-чараларынын

Планын иштеп чыгуу

 

Иш-чаралар планы бекитилди

 

Мамбюджет/1.03.16

КР ӨКМдин корруп-циянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу милдеттери аткаруу-чу кызматкер, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комиссия/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

Аткарылды

КРнын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы №170 “КРнын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча КР Өкмөтүнүн 2015-2017-жылдарга иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө” токтомун аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2016-жылга иш-чаралар Планы иштелип чыгып, 2016-жылдын 5-апрелиндеги №291 буйругу менен бекитилди.

15.2. КР ӨКМдин коррупциялык тобокелдерди демонтаждоо боюнча иш-чаралар Планын түзүү үчүн КРнын Коргоо Кеңешине  сунуштар даярдоо 

 

 

Сунуштар киргизилди

Мамбюджет/1.06.16

КР ӨКМдин корруп-циянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу милдеттери аткаруу-чу кызматкер, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комиссия/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

Аткарылды

 КР ӨКМдин коррупциялык тобокелдерди демонтаждоо боюнча иш-чаралар Планын түзүү үчүн КРнын Коргоо Кеңешине  сунуштар даярдалып, жөнөтүлгөн.

Мындан тышкары, КРнын коррупцияга каршы саясатынын Мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча 2016-жылга карата КР ӨКМдин иш-чаралар планында 7 коррупциялык схемаларды демонтаждоо боюнча иш-чаралар камтылган.

 

IV. Гендердик теңчиликти ишке ашыруу боюнча иш-чаралар

16.

 

Гендердик саясаттынын жаатындагы стратегиялык документтерди ишке ашыруу боюнча иш-чараларды аткаруу (өзүнчө план боюнча)

 

16.1. БУУ (ООН) Коопсуздук Кеңешинин Тынчтык жана Коопсуздукту камсыз кылуудагы аялдар ролу жөнүндө 1325-резолюциясынын ишке ашыруу боюнча иш аракеттер Планынын аткаруу үчүн иш-чараларды жүргүзүү (КРӨБ 2015-ж. 17.11. № 560-б)

КР ӨКМдин ишке-ашыруу үчүн план түзүлгөн жана 2016-ж. карата иш-чаралар планы аткарылды

 

 

 

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 30.12.16

 

 

КР ӨКМдин Бишкек ш. башкармалыктын башчысы п-к Б.Ж. Аманбаев, ӨКМдин гендердик суроолор боюнча комиссия

КР ӨКМдин түзүмдөрдүн жетекчилери (өзүнчө план боюнча) / Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

 

Аткарылып жатат

БУУ (ООН) Коопсуздук Кеңешинин Тынчтык жана Коопсуздукту камсыз кылуудагы аялдар ролу жөнүндө 1325-резолюциясынын ишке ашыруу боюнча иш аракеттер Планынын аткарылышы жөнүндө маалыматты 2016-ж. 6 айдын жыйынтыгы менен даярдалып, КР Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү

16.2. КРнын Улуттук стратегиясынын жана гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттерин жана Улуттук планынын ишке ашыруу үчүн ишти  жүргүзүү (КРӨТ 2015-ж. 20.11. № 786)

КР ӨКМдин ишке-ашыруу планы түзүлгөн жана 2016-ж. карата иш-чаралар боюнча планы аткарылды

 

Мамбюджетдонордук каражаттар/ 30.12.16

 

 

ӨКМдин Бишкек ш. башкармалыктын башчысы п-к Б.Ж. Аманбаев,  ӨКМдин гендердик суроолор боюнча комиссия.

КР ӨКМдин түзүм-дөрдүн жетекчилери (өзүнчө план боюнча) / Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

 

Аткарылып жатат

Улуттук стратегиясынын жана гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттерин жана Улуттук планынын ишке ашыруу боюнча маалыматты 2016-жылдын 6 айдын жыйынтыгы менен даярдалып, КР Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине жөнөтүлдү.

 

 

 

V.Ички аудит иш-чаралар

17.

Ички контролду жана анын ичинде финансылык башкаруунун системасын жакшыртуу

17.1. Ички аудит объектилердин ички аудит контролдоо системасын баа-лоону жана талдоону жүргү-зүү жана ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча сунуштамаларды даярдоо

Аудит объектинин экономикалык жана натыйжалуу башкаруу

 

 

Мамбюджет/15.12.16

ИАБ/ Министр К.А.Боронов

 

 

Аткарылып жатат

КРнын ӨКМнин чарбалык эсептеги ишканаларынын ишмердүүлүгүнө жана материалдык баалуулуктардын сакталышына аудиттик талдоо жүргүзүлүп, ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча министрликтин коллегиялык отурумуна сунуштар берилди. КРнын Өкмөтүнүн 23.07.2015- №519 “КРда финансылык башкаруу, көзөмөл жана ички аудит системасын өркүндөтүү боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө” токтомунун аткарылышы боюнча маалымат КРнын Финансы министрлигине жиберилди. КРнын Финансы министрлигинин 21.05.2016-ж №2/5702 катына ылайык 2016-жылдын 23.05.-20.07. чейин Ички аудиторлорду сертификациялоо программасы боюнча семинар-машыгууга Ички аудит секторунун адистери катышып келишти.

 

VI. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча иш-чаралар

18.

КР ӨКМде  мамлекеттик тилди өнүктүрүү

 

18.1. «Өзгөчө кырдаалдар боюнча терминдердин түшүндүрмө сөздүгүн» басмадан чыгаруу

Өзгөчө кырдаалдар боюнча терминдердин түшүндүрмө сөздүгү чыгарылды

Мамбюджет/15.12.16

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору/ Статс-катчы Т.А. Темиралиев

 

 

Аткарылып жатат

КР ӨКМнин “Өзгөчө кырдаалдар боюнча терминдердин түшүндүрмө сөздүгүн” иштеп чыгуу, басмага даярдоо иши жүрүүдө. Китептин 55% бүткөрүлдү, редакцияланды жана  КР Өкмөтүнүн Аппаратынын Регламент жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү менен макулдашуудан өткөрүлдү.  

 

 

 

Ыкчам кезметчи

тел: +996(3222)2-18-44
сот: +996(770)800-100
факс: +996(3222)5-60-77
e-mail: od.mchs@mail.ru

Министрдин кабылдамасы

тел: +996(312)54-79-86,
+996(3222)2-33-46
e-mail: mchs@elcat.kg

Ишеним телефону:

тел: (03222) 2-27-66,

Коомдук кабылдама:

тел: (03222) 2-27-66

Бардык байланыштар

Жанылыктардын архиви

Апрель 2018

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Баннерлер

Өзгөчө кырдаал учурунда өзүн алып жүрүү эрежелери

 • Суу ташкыны

  Суу ташкыны – бул, кар эрип, нѳшѳрлѳгѳн жамгыр жаап, жолдор бѳгѳлүп, кар астындагы суулар кѳтѳрүлгѳн шартта, катуу шамалдын кесепетинен суу ташкындаган мезгилде дарыяларда, кѳлдѳрдѳ же деңиздерде суу деңгээлинин кѳтѳрүлүшүнүн натыйжасында суунун капташы

 • Суудан сактануунун эрежелери

  Суудан сактануунун эрежелери

 • Жер титирөө

  Жер титирөөдөн кантип сактануу керек бул, жер кыртышында же жогорку мантияда күтүүсүз жылышуудан, жарака кетип ажыроодон улам келип чыккан жана катуу термелүүлөр түрүндө кеңири аралыкка тараган жер астындагы силкинүүлөр жана жер үстүнүн термелиши

 • Жер көчкү

  Жер көчкү – салмактын оордошуусунан улам жер кыртышынын жана тоо тектеринин массасынын тоо кырлары, жарлар, көлдөрдүн, дарыялардын жана деңиз жээктеринен төмөн көздөй жылмышып жылышуусу

 • Кар-көчкү

  Көчкү - бул кар массасы, тоо боорунан өзүнүн оордугу менен шыпырылып түшөт. Ал өзүнүн алдындагы жаңы түшкөн кар массасын ала жүрөт

 • Сууга чөгүүдөн сактаныңыз!

  Жай мезгили – эс алуу үчүн эң сонун учур. Өзүнүз үчүн, ден соолугунунуз үчүн сууга түшүү жакшы маанай тартуулайт, андыктан жакшы сүзүүнү өздөштүрүп, сууда жүрүү эрежелерин жетишээрлик билишиниз керек

 • Өзгөчө кырдаалдардын түрлөрү жана алардан сактануунун эрежелери

  Өзгөчө кырдаалдардын түрлөрү жана алардан сактануунун эрежелери

 • Өрт кырсыгы

  Өрт кырсыгы – бул материалдык баалуулуктардын өрттөнүп жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон, контролдукка алынбаган өрттөнүп-күйүү процесси

 • Сел

  Сел – тоодон агып түшкөн, нуктарындагы тоо тектерин жемирип, майда чоподон тартып, чоң таштарга чейин аралаш шилендилерди агызган, кыйраткыч күчкө ээ болгон катуу суу агымы